RSS
 

Kilka słów o paleniu.

29 lis

Palenie tytoniu powoduje wiele chorób i zaburzeń rozwoju człowieka, a szczególnie człowieka młodego. Profilaktyka uzależnień od nikotyny jest przyczyną chorób nowotworowych, chorób układu krążenia i oddechowego, a szczególnie układu nerwowego. U palaczy charakterystyczne jest pogorszenie funkcjonowania zmysłów: węchu, słuchu, smaku, wzroku. Bardzo prawdopodobne jest, że w dłuższym czasie ma również wpływ na cechy osobowości. Ludzie palący mają częściej zaburzenia emocjonalne i neurotyczne (lękliwość, bezsenność), oraz niepokój i impulsywność. Mechanizm palenia u dorastającej młodzieży wiąże się z potrzebą demonstrowania dorosłości, która przybiera często formy patologiczne (nikotynizm, pijaństwo, narkotyki warszawa). Szczególnie jaskrawo występuje to zjawisko u jednostek o zakłóconym poczuciu wartości, nie znającym procesu dorastania i właściwych przejawów dojrzałości społecznej.

Innym motywem jest chęć naśladowania, bądź dostosowanie się do palących rówieśników w celu uzyskania ich uznania, a równocześnie dodania pewności siebie. Zjawisko palenia tytoniu wśród młodzieży ma często charakter grupowy. Nie jest to najczęściej nałóg nikotyny, ale wynika z preferowanego i akceptowanego stylu bycia u pewnej grupy młodzieży. Brak wyrobionych alternatywnych form spędzania wolnego czasu, potrzeba bycia i akceptacji w grupie rówieśników rodzi często spotykany styl życia młodzieży połączony z paleniem papierosów i innymi patologiami. Funkcjonowanie takich grup młodzieży związane jest najczęściej z takimi cechami: zakłócenie procesu opieki i wychowania (brak dozoru, nienauczenie innych form rozrywki, stale zajęci rodzice), silna potrzeba akceptacji nie zaspokojona w wystarczającym stopniu przez rodzinę, nie ukształtowane konstruktywne postawy społeczne i indywidualne, co przejawia się w zaburzeniach potrzeby rozwoju umysłowego i fizycznego.

Spory wpływ na palenie tytoniu przez młodzież ma moda na ten nałóg oraz stosunek społeczeństwa do zjawiska palenia, które jest przykładem niekonsekwencji i sztucznego procesu wychowania. Pogadanki profilaktyczne nie przekonują młodzieży, przekonuje ich przykład powszechnego palenia przez dorosłych, a szczególnie przez grupy, które są wzorem dla młodzieży: rodziców, nauczycieli, lekarzy. Szczególnie negatywny wpływ ma palenie przez rodziców, gdyż: zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia u palących rodziców chorób, sprzyja wystąpieniu zaburzeń zdrowotnych u dzieci (bierni palacze), jest jednym z najważniejszych czynników wczesnego podjęcia regularnego palenia wyrobów tytoniowych przez dzieci. Psychoterapeuta uzależnień skutecznie pomaga pozbyć się tego wstrętnego nałogu. Ale nie tylko tego. Wielu innych również, związanych z narkotykami, dopalaczami, alkoholem…

 
Komentowanie nie jest możliwe

Wpis w Zdrowie

 

Tagi: , ,

Komentarze są zamknięte.