RSS
 

W kilku zdaniach o klimatyzacji.

26 wrz

W największym stopniu znane, z uwagi na stosunkową łatwość użytków, są małe przyrządy sprężarkowe nazywane popularnie klimatyzatorami. Klimatyzacja warszawa zasilana jest energią elektryczną. Mogą one być ruchome lub zainstalowane na stałe (ścienne lub podsufitowe), występują także w wersjach kanałowych do umieszczenia w przewodzie wentylacyjnym lub w oknie pomieszczenia. Z reguły ich moc starczy na klimatyzowanie jakiegoś lub co najwyżej kilku pomieszczeń. Klimatyzacja to w uproszczeniu agregat chłodniczy lodówki z wentylatorem, równolegle osuszający wnętrze chłodzonego pomieszczenia.
Przy klimatyzowaniu całego budynku projektuje się instalację wentylacji i klimatyzacji w jego części użytkowej oraz instalację chłodu i ciepła technologicznego na potrzeby klimatyzacji. W budynkach już istniejących możliwa jest rozszerzenie istniejącego układu centralnego ogrzewania. Zamontowanie chłodu ma za zadanie obsłużyć chłodnice w centralach klimatyzacyjnych i w klimakonwektorach (ang. fan-coil ) lub w szafach klimatyzacyjnych – urządzeniach potrzebnych w szpitalach czy firmach farmaceutycznych do precyzyjnego regulowania temperatury i wilgotności w pomieszczeniach. Klimakonwektory, podobnie jak klimatyzatory, mogą być wolno stojące (w miejscach tradycyjnych grzejników) lub naścienne, czy kasetonowe, umieszczone w suficie. Przy tego typu instalacjach zakłada się utrzymywanie ciągłej temperatury, niezależnie od warunków atmosferycznych i pór roku. Stąd klimakonwektor jest zasilany ciepłem w okresie zimowym, a chłodem w okresie letnim. Ciepło technologiczne do zasilania klimakonwektorów wytwarzane jest zwykle z węzła cieplnego. Natomiast źródłem chłodu jest agregat wody lodowej (ang. chiller ). Użytkowane są dwa rodzaje agregatów wody lodowej: sprężarkowe i absorpcyjne. Zwiększenie ciśnienia czynnika chłodniczego przez sprężarkę powoduje nasilenie jego entalpii właściwej (zawartości energetycznej), następnie przy stałym ciśnieniu para zostaje schłodzona i skroplona w skraplaczu oraz przebiega zmniejszenie ciśnienia czynnika chłodniczego przy tej samej entalpii przez zawór rozprężny. W parowniku odbywa się obieg ciepła z czynnikiem schładzanym. Energia utracona w skraplaczu jest pobierana w parowniku od czynnika schładzanego. Przy stałym ciśnieniu następuje wymiana ciepła od czynnika o temperaturze wyższej (czynnik schładzany) do czynnika o temperaturze niższej ( czynnik chłodniczy ), w następstwie czego otrzymuje się wodę lodową.
Sprężarkowe agregaty wody lodowej występują jako jedno- i wielo-sprężarkowe. Mogą one w niektórych wersjach pracować w układzie pompy ciepła (urządzenie chłodnicze stosowane do celów grzewczych); w tym wypadku zastosowanie tego sposobu pracy następuje zimą. Zasada działania absorpcyjnego agregatu wody lodowej;
W absorpcyjnych agregatach wody lodowej należy zwrócić przede wszystkim uwagę na różnicę w sposobie sprężania pary. Proces ten, realizowany w agregatach sprężarkowych przez sprężarkę napędzaną mechanicznie, jest zastąpiony absorpcją pary czynnika chłodniczego (przy wydzielaniu się ciepła) przez ciekły absorbent, podwyższeniem ciśnienia przez pompę oraz desorpcją (oddestylowanie) pary czynnika chłodniczego od sorbentu przez doprowadzenie ciepła. Absorpcyjny agregat wody lodowej składa się z dwóch zbiorników i czterech istotnych powierzchni wymiany ciepła. W dolnym zbiorniku, gdzie ciśnienie wynosi około 1/100 normalnego ciśnienia następuje wymiana ciepła poprzez parownik i absorber, natomiast w górnym – gdzie ciśnienie wynosi około 1/10 normalnego ciśnienia, wymiana następuje poprzez skraplacz i warnik. Systemy absorpcyjne użytkują do przekazywania ciepła procesy parowania i skraplania. Absorberem jest z reguły roztwór bromku litu, soli o wysokiej zdolności wchłaniania wody, a czynnikiem chłodniczym – woda. W celu poprawienia ekonomiczności systemu, następuje dogrzanie roztworu w wymienniku ciepła roztworów przez stężony roztwór z warnika.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Wpis w Dom, Usługi

 

Tagi: , , ,

Komentarze są zamknięte.