RSS
 

Busko Zdrój

13 sty

Busko to miasto położone w południowej części w województwie świętokrzyskim. Jest położone pięćdziesiąt kilometrów od stolicy województwa świetokrzyskiego i 80 kilometrów od stolicy województwa małopolskiego. Jest położone w regionie nazywanej od przepływającej przezeń rzeki Nidy Ponidziem, na Garbie Wójczańsko-Pińczowskim. W Busku jest duch padołu z sygnaturą kontynentalnego. Komfort mikroklimatyczny obejmuje około trzydzieści dziewięć% dni w roku, ilość dni „gorących i tropikalnych” – trzynaście%, „zimnic” poniżej 1,5%. Średnia roczna temperatura to siedem koma osiem stopnia celciusza, najwyższa różnica temperatur wynosi 60° celciusza. Bardzo wysoką rangą jest liczba pór ze słoneczkiem – tysiąc sto pięćdziesiąt jeden. Roczna wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od siedemdziesięciu jeden procent do osiemdziesięciu%.

Busko Zdrój Noclegi nie stanowią problemu, obecnie bazę sanatoryjną stanowi 13 obiektów, które rozporządzają 2066 miejscami dla kuracjuszy, sanatoria są na bieżąco rozbudowywane, co stale podnosi ich ilość.

W ciągu roku odbywa się ok. 1 500 000 zabiegów, z czego osiemset tysięcy to zabiegi z użyciem siarki. W uzdrowisku leczone są choroby układu krążenia, narządów ruchu, schorzenia reumatyczne, ortopedyczne, neurologiczne oraz dermatologiczne oraz porażenie mózgowe. Uzdrowisko położone jest w południowej strefie miasta, w pobliżu Parku Zdrojowego. W leczeniu korzysta się z wód siarczkowych, jodkowo-bromkowych i borowiny.

Najbliższe lotniska międzynarodowe znajdują się w Krakowie – Balice (około 110 km), w Katowicach – Pyrzowice (ok. sto sześćdziesiąt kilometrów) i w Warszawie – Okęcie (220 km). W Masłowie k. Kielc (50 kilometrów) znajduje się lotnisko sportowe. W Busku funkcjonuje lotnisko sanitarne na tzw. „Łowiskach”. W niedaleko miasta istnieje linia kolejowa z Kielc ukończona w 1953, stacja PKP zlokalizowana jest w pobliżu Siesławic, jednakże 12 grudnia 2004 z rozkładu zostały zdjęte ostatnie wagony pasażerskie. Obecnie na stację w Busku Zdroju jeżdżą jedynie pociągi towarowe. Architektura dworca został sprzedany i działa w nim aktualnie klub.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Wpis w Turystyka

 

Tagi: ,

Komentarze są zamknięte.