RSS
 

Posts Tagged ‘nieruchomości’

Mieszkania w Warszawie

02 sty

Analitycy przewidzieli zastój na rynku mieszkań i nieruchomości w Warszawie, prognozują jednak zatrzymanie dalszego spadku cen. Większość deweloperów nie podejmuje się nowych projektów i zamraża nowo zaczęte budowy i inwestycje żeby nie zmuszać się do dalszej obniżki cen. Oczekiwano, że młodzi ludzie przybywający do miasta, z wykształceniem lub zdobywający wykształcenie i chętnie szukający nieruchomości będą tworzyć popyt na mieszkania, lecz tak się nie stało, a winę stawia się po stronie banków. Czytaj dalej »

 
Komentowanie nie jest możliwe

Wpis w Nieruchomości

 

Właściwy zakup mieszkania w miejscowości Poznań

06 wrz

Któż z nas nie marzy o posiadaniu swojego domu? Bycie na swoim to odwieczna potrzeba każdego człowieka. Dobrze jest, przymierzając się do zakupu odpowiedniego lokum, rozważyć wszelkie możliwości, by znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie.

Jeżeli chcesz zakupić działkę pod budowę domu, zastanów się, co powinieneś wiedzieć o danej nieruchomości, a także, gdzie się udać, by otrzymać ważne wiadomości. Przydatne może być skorzystanie z usług biura nieruchomości. Czytaj dalej »

 
Komentowanie nie jest możliwe

Wpis w Nieruchomości

 

Nieruchomości – źródło dochodu

12 sie

Osobiście uważam, że mieszkania do wynajęcia to dobry biznes. Sporo osób w mojej rodzinie w ten sposób czerpie środki niezbędne do przeżycia. Przykładowo moja ciocia Hela. Jeszcze jak była aktywna zawodowo – pracowała w aptece, odłożyła parę groszy i postanowiła je jakoś sensownie zainwestować. Kupiła mieszkanie w dobrej lokalizacji. Wtedy dochód czerpany z wynajmu nieruchomości traktowała jako dodatkowe źródło przypływu gotówki. Teraz jest to jej jedno z podstawowych źródeł utrzymania. Czytaj dalej »

 
Komentowanie nie jest możliwe

Wpis w Biznes, Dom, Kupno i sprzedaż, Nieruchomości

 

Mieszkania w złych miejscach

31 lip

Do niedawna na rynku nieruchomości więcej było chętnych na mieszkania niż wybudowanych lokali. Mimo tego, że obecnie popyt nadal jest wysoki to pozostaje wiele mieszkań, które nie są sprzedane już nawet przez trzy lata. Taka sytuacja spowodowana jest przede wszystkim dwoma czynnikami. Czytaj dalej »

 
Komentowanie nie jest możliwe

Wpis w Nieruchomości

 

Zainwestuj w nieruchomości.

11 lip

Każdej inwestycji towarzyszą kluczowe składniki tj. czas, ryzyko oraz stopa zwrotu z ulokowanego kapitału. Nie inaczej jest w przypadku inwestowania w nieruchomość lub biura do wynajęcia warszawa. Inwestor posiadający kapitał i chcący go pomnożyć, podejmując wolę o jego alokacji opiera się na ocenie zyskowności danej inwestycji w stosunku do innych. Decydujące znaczenie ma tu prorokowana stopa zwrotu i niebezpieczeństwo inwestycji. Badania w rozmiarze oceny atrakcyjności inwestycji w nieruchomości na tle innych form inwestowania ukazują, iż jest to bardzo intrygująca forma alokacji kapitału. Lokując w nieruchomości przy stosunkowo nieznacznym ryzyku inwestycyjnym możemy liczyć na ogół na o wiele lepsze stopy zwrotu niż w przypadku inwestycji w instrumenty prawie zupełnie wolne od ryzyka jak np. obligacje Skarbu Państwa. Czytaj dalej »

 
Komentowanie nie jest możliwe

Wpis w Nieruchomości

 

Jak zainwestować w biuro?.

11 lip

Przed nowelizacją ustawy o rachunkowości lokaty zaliczały się do „środków trwałych w budowie”, które pokrywały głównie: aktywa pieniężne oraz lokaty w nieruchomości w tym biura do wynajęcia warszawa. W kategorii tej ujmowało się nieruchomości, które ustanawiały aktywa trwałe firmy, jednakże nie były środkami trwałymi.
Dziś inwestycjami są „aktywa zdobyte w celu osiągnięcia zysków ekonomicznych, powstających z podniesienia ich wartości, wytwarzania z nich przychodów w formie: odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) i innych korzyści, w tym również transakcji handlowych, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są wykorzystywane przez jednostkę, jednak zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń przez inwestycje rozumie się lokaty” – wg ustawy o rachunkowości. Takie rozumienie stopni inwestycji w odniesieniu do nieruchomości pozwala na odróżnianie tych, które będą miały charakter lokacyjny od nieruchomości o charakterze produkcyjnym, którymi będą środki trwałe przedsiębiorstwa.
Kryterium rozróżniającym nieruchomości kwalifikowane do inwestycji od tych, które stanowią środki trwałe jest cel ich zyskania odnoszony do specyfiki działalności podmiotu. Czytaj dalej »

 
Komentowanie nie jest możliwe

Wpis w Nieruchomości

 

Biura pod wynajem.

11 lip

Inwestycje w nieruchomości oraz wynajem biura warszawa, znajdują się w grupie inwestycji rzeczowych lokacyjnych oraz rzeczowych produkcyjnych, co wynika ze specyfiki nieruchomości, która może być traktowana jako dobro inwestycyjne lub aktyw mający wartość użytkową. Nieruchomość w porównaniu z innymi aktywami charakteryzuje się znaczną specyfiką, którą determinuje istotna liczba cech, wśród których można wyróżnić: ekonomiczne, instytucjonalno-prawne i fizyczne. Pierwsza cecha, pozwalająca na odróżnianie nieruchomości od innych dóbr, to jej charakter „nietransformowalny”, czego przykładem jest grunt stanowiący integralny element nieruchomości. Grunty oraz budynki będące częściami składowymi nieruchomości charakteryzuje bardzo duże zróżnicowanie. Nieruchomości podobne, uwzględniając cechy fizyczne, nie mogą być jednakowe, ponieważ nie mają tego samego położenia geograficznego. Różnorodność nieruchomości wynika ponadto z innych cech. Grunty rozróżnia się według ich przeznaczenia, wielkości, dostępności, formy czy zorientowania, natomiast budynki według jakości konstrukcji, wieku, stanu utrzymania, przestrzenności, lokalizacji i również przeznaczenia. W rezultacie, zróżnicowanie determinuje trudności w przeprowadzaniu porównań nieruchomości dla celów np. ich wyceny, biorąc pod uwagę określone, wyszczególnione wyżej atrybuty. Czytaj dalej »

 
Komentowanie nie jest możliwe

Wpis w Biznes

 

Inwestycja w nieruchomości.

11 lip

Bezpośrednie inwestowanie w nieruchomości lub biura do wynajęcia warszawa jest odmianą inwestycji rzeczowej. Ten gatunek inwestycji będzie na ogół opisywany w dalszej części wpisu. W zależności od rodzaju wykorzystywania nieruchomości wyróżniamy inwestycje rzeczowe lokacyjne i produkcyjne. Do tych pierwszych zaliczamy nieruchomości nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych powstających z podwyższenia ich wartości lub różnych pożytków oraz nieużytkowane na potrzeby jednostki, wynikające z jej działalności ustalonej w statucie. Do tych drugich zaliczyć można przede wszystkim środki trwałe firmy. Czytaj dalej »

 
Komentowanie nie jest możliwe

Wpis w Nieruchomości

 

Sytuacja na rynku nieruchomości

15 maj

Znaczące zawirowania na rynku kredytów hipotecznych, jak również niska wypłacalność kredytobiorców, przyczyniły się do tego, że banki zmieniły swoją politykę kredytową i wprowadziły przymus dysponowania wkładem własnym w sytuacji, gdy kredytobiorca pragnie dokonać zakupu nieruchomości. Czytaj dalej »

 
Komentowanie nie jest możliwe

Wpis w Nieruchomości