RSS
 

Trochę w temacie historii klimatyzacji.

06 paź

Prekursor technologii klimatyzacyjnej W.H. Carrier zaprojektował w 1911 wykres psychrometryczny temperatura-zawartość wilgoci (t-x). Tymczasem R. Mollier (1923) zaplanował wykres entalpia-zawartość wilgoci.
Zasługą R. Molliera jest inicjacja strategii wykreślnych do termodynamiki technicznej. Wykres h-x Molliera demonstruje najwięcej zalet. W Rosji używa się wykres Ramzina – podobny do wykresu Molliera.
Po roku 1945 klimatyzacja poznań uległa rychłemu rozwojowi. Wprowadzono nowe rodzaje konstrukcji:
• Jednoprzewodowe, wysokociśnieniowe instalacje klimatyzacyjne w celu zmniejszenia kanałów;
• Dwuprzewodowe instalacje klimatyzacyjne;
• Jedno i dwuprzewodowe instalacje o zmiennym przepływie powietrza;
• Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne;
• Układy z turbosprężarkami;
• Układy z klimatyzatorami miejscowymi.
Od roku 1973 z powodu przyrostu cen energii zaczęto oszczędzać energię w wyniku użycia urządzeń do odzyskiwania energii. Od roku 1980 powszechnie stosuje się systemy sterowania cyfrowego (DDC). Od roku 1985
zwiększono wymagania co do czystości powietrza i poziomu hałasu. Zastosowano również układy typu Split i Multisplit z odzyskiem ciepła, systemy free cooling.

W zwykłym ujęciu inżynier to człowiek interesujący się planowaniem różnych urządzeń lub procesów. Logiczną konsekwencją takiej definicji jest pogrupowanie techniki na poszczególne dziedziny w zależności od rodzaju i zasady działania urządzeń. Używanie takiego kryterium podziału jest reliktem rzemieślniczej fazy rozwoju techniki. Wg innych definicji misją inżyniera jest rozwiązywanie problemów. Pod pojęciem problemu rozumiana jest przy tym transformacja stanu początkowego w stan końcowy. Dla inżyniera stan końcowy stanowi zaspokojenie potrzeby społeczeństwa. Względem tego jaką potrzebę zaspokaja inżynier zajmujący się ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją? Zajmuje się on, najprościej mówiąc, komponowaniem właściwego klimatu w pomieszczeniach.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Wpis w Dom

 

Tagi: , ,

Komentarze są zamknięte.