RSS
 

Trochę na temat psychologii zdrowego rozsądku.

27 lip

Psychologowie, a przede wszystkim psycholog Warszawa, rozpoczynają od uznania pewnych teorii dotyczących przyrody, ludzi, zachowania, psychiki oraz odpowiednich metod ich badania. W odniesieniu do poniektórych założeń istnieje powszechna zgoda; inne reprezentują ciągle jeszcze nie rozwiązane zagadnienia psychologii. Hipotezy dotyczące porządku w przyrodzie, determinizmu i empiryzmu. Poniższe sformułowanie w przejrzysty sposób opisuje punkt wyjścia badań naukowych:
„Szachownica to świat, pionki i figury – to zjawiska zachodzące na tym świecie, reguły gry są tym, co nazywamy prawami Przyrody”.

Uczony zakłada istnienie w przyrodzie organizującego porządku, to jest systemu zdarzeń, procesów i zjawisk, które są prawdopodobne do przewidzenia, ponieważ powtarzają się z pewną regularnością. Zamierzeniem badań jest więc wykrycie tej prawidłowości również układów systematycznych zależności, które stanowią podłoże – pozornie niepowtarzalne – nie powiązanych ze sobą zdarzeń. Chodzi o to, żeby zajrzeć pod powierzchnię różnic i szczegółów i dostrzec podstawę – podobieństwo i zasady ogólne.


Ten sposób podejścia jest zdecydowanie różny od stanowiska reprezentowanego przez bardzo wielu poetów i artystów, którzy pochwalają założenie, że natura jest w samej swej istocie tajemnicza, nieprzerwanie zmieniająca się, chaotyczna, płynna. Według nich, zadanie sztuki polega na tym, ażeby tej ulotnej zmienności narzucić sztuczną strukturę i trwałość. Z przyjmowanym przez naukowców założeniem, dotyczącym uregulowania wszechświata, wiążą się dwa następne założenia – o determinizmie i przyczynowości. Zakłada się, że wszelkie zdarzenia mają przyczyny – warunki, które poprzedzają je i determinują to, co się stanie. Zakłada się, że te warunki poprzedzające i ich związki z następującymi po nich zdarzeniami są stałe (invariant), a więc w teorii poznawalne i przewidywalne. Gdybyśmy znali wszelkie istotne warunki, czyli tak zwane zmienne (variables), to powinno być możliwe determistyczne przewidywanie, kiedy i jak wystąpi dane zdarzenie bądź zjawisko. Chwilowo nie dysponujemy jednak w dziedzinie psychologii taką jednoznaczną wiedzą i psycholog warszawa musi się wypowiadać w kategoriach probabilistycznych:
„Istnieje prawdopodobieństwo X procent, że przyczyna A spowoduje skutek B w Warunkach Y”.
Czy jest możliwe, abyśmy kiedykolwiek znali naprawdę wszelkie podstawowe zmienne, które determinują dane zachowanie? To, co robisz w określonej sytuacji – np. gdy ktoś ci grozi – jest zdeterminowane przez historię twojego gatunku, twoją przynależność do określonej kultury, twoje wyposażenie dziedziczne, twoje cechy fizyczne i psychiczne, twoje wychowanie i inne dawne doświadczenia, dostępność lub niedostępność broni, obowiązujące prawa, prognozowane przez ciebie następstwa własnych działań oraz przez tysiąc innych rzeczy.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Wpis w Bez kategorii, Zdrowie

 

Tagi: , , , ,

Komentarze są zamknięte.